Välkommen till Medicinska Föreningens medlemsportal!


Som registrerad student på Karolinska Institutet kan du enkelt logga in i medlemsportalen för att betala avgiften för kårmedlemskap i Medicinska Föreningen, samt se vilka terminer du betalat för och skriva ut kvitton för betalda avier.

Logga in

Fungerar det inte att logga in även fast du har ett KI-inlogg?

Efter att du har haft ditt upprop och blivit registrerad på din kurs eller ditt program skickar KI dina uppgifter till oss. Så ett litet tag efter kursstart kommer du kunna logga in!

Om du vill betala redan nu kan du skapa en avi själv via vår snabbetalning. Då kommer du att registreras som medlem direkt när vi får information om din kursregistrering från Ladok!


Här hitta du fler vanliga frågor och svar om medlemskap i Medicinska Föreningen

Är du skuggdoktorand?

Eftersom skuggdoktorander inte är registrerade i Ladok behöver du skicka in ett intyg för att kunna registreras som medlem i MF.
Du kan registreras som medlem en termin i taget, och behöver alltså lämna ett nytt intyg för varje termin. Mejla ett intyg för den aktuella terminen signerat av din handledare till karx@medicinskaforeningen.se och fyll sedan i dina uppgifter och betala medlemsavgiften via snabbetalningen.


Föreskrifter för intertriginöst medlemskap


Är du utbytesstudent eller gör en del av din utbildning vid Karolinska Institutet?

Om du inte registreras i Ladok behöver vi ett intyg att du bedriver studier vid Karolinska Institutet för att kunna registrera dig som medlem. Du kan registreras som medlem en termin i taget, och behöver alltså lämna ett nytt intyg för varje termin. Mejla ett intyg för den aktuella terminen till karx@medicinskaforeningen.se och fyll sedan i dina uppgifter och betala din medlemsavgift via snabbetalningen.


Vill du bli stödmedlem?

Stödmedlemskap är ett sätt att stödja Medicinska Föreningen och ger dig inga medlemsförmåner eller demokratiska rättigheter inom MF. Det gör dock att du kan vara medlem i kårföreningar och utskott (även om du t.ex. inte studerar på Karolinska Institutet). Du kan betala stödmedlemskapet via snabbetalningen.


Föreskrifter för stödmedlemskap


Läs mer om olika typer av medlemskap här